Arbori seculari

Prezenţa arborilor seculari în peisajele actuale este datorată modurilor tradiţionale de folosire ale terenurilor din trecut, în anumite regiuni chiar din Evul Mediu. Astfel, în habitatele deschise aceşti arbori erau păstraţi pe păşuni pentru producerea de ghindă şi pentru umbrire, iar în păduri pentru producerea de material semincer.

Din prisma biodiversităţii, arborii seculari sunt elemente structurale ale habitatelor a căror prezenţă măreşte heterogenitatea structurală a habitatelor, atât a celor deschise cât şi a celor forestiere. Suportul pentru diversitatea de specii floristice şi faunistice este datorat multitudinii de nişe ecologice puse la dispoziţie de aceştia.   

Rolul arborilor seculari la scară locală:

 1. 10 Pe terenurile în pantă contribuie la stabilizarea solului, împiedicând procesele de eroziune. De asemenea, prin umbrirea realizată şi astfel reducerea evapotranspiraţiei imbunătăţesc microclimatul în jurul lor, prezenţa lor fiind benefică pentru covorul vegetal.


   
 2. 11 Măresc cantitatea de materie organică din sol contribuind la dezvoltarea florei de macromicete. De asemenea, constituie suport pentru numeroase specii de ciuperci micorizante (care se dezvoltă pe rădăcinile stejarilor şi contribuie la absorbţia apei în rădăcini) şi xilofage (care se dezvoltă pe trunchiul stejarilor).   
 3. Constituie habitat în sine pentru numeroase specii floristice şi faunistice, astfel:
 • 12 Pe trunchiul lor şi pe ramurile groase căzute la pământ se instalează microbiocenoze şi plante superioare, numeroase specii de alge, muşchi, licheni, ciuperci şi ferigi dezvoltându-se pe aceştia.


   
 • 13 Constituie habitat pentru reproducerea unor specii de insecte protejate, în special coleoptere, a căror larve se dezvoltă în lemnul mort din truchiul arborilor.


   
 • 14 Constituie habitat de nidificaţie şi de hrănire pentru numeroase specii de păsări fiind importanţi în special pentru păsările care cuibăresc în cavităţi.


   
 • 15 Constituie adăpost estival şi maternitate, precum şi hibernacul pentru unele specii de lilieci.   
 • 16 Constituie habitat de nidificaţie şi hrănire pentru micromamifere, în special pentru pârşi.   
 • 17 Au rol estetic şi cultural.Având în vedere valoarea deosebită a arborilor seculari pentru biodiversitate, se impune protecţia strictă a acestor arbori, adevărate Monumente ale Naturii.