Biodiversitate

Biodiversitate

Conservarea biodiversităţii este în perioada actuală o prioritate a Uniunii Europene. De asemenea, este o îndatorire a tuturor oamenilor. Alături de marile probleme contemporane, criza ecologică este una dintre problemele globale ale omenirii, a cărei rezolvare este prioritară. De rezolvarea acestei probleme, de existenţa unui echilibru între capacitatea de producţie şi suport a ecosistemelor şi nevoile oamenilor,  depinde însăşi perenitatea vieţii pe Pământ.

Asociaţia nostră se ocupă de peste şapte ani cu cercetarea şi conservarea biodiversităţii. Organismele cele mai studiate sunt amfibienii şi păsările, două doctorate şi numeroase articole ştiinţifice fiind realizate din studiul ecologiei acestora în zona de sud-est a Transilvaniei. Înţelegerea relaţiilor dintre elementele structurale ale habitatelor (de exemplu diferitele tipuri de vegetaţie, elementele antropice etc.) şi bogăţia de specii sau existenţa anumitor specii, este absolut necesară pentru a lua cele mai bune măsuri de management în direcţia conservării bogăţiei şi a diversităţii de specii.

8

De asemenea, am realizat studii asupra florei şi vegetaţiei, punând un accent deosebit pe inventarierea şi monitorizarea zonelor afectate de invazia de plante introduse (ex. Solidago canadensis), acestea având o influenţă negativă atât asupra vegetaţiei autohtone, cât şi asupra speciilor de nevertebrate şi vertebrate.

Am acordat o atenţie deosebită studierii herpetofaunei şi avifaunei habitatelor deschise. Aceste habitate sunt cele mai expuse impactului antropic, fiind cele mai susceptibile la schimbarea calităţii prin degradarea structurii, precum şi la fragmentare.

 

4 Referitor la amfibieni, pentru cercetarea şi conservarea acestora a fost obţinut un grant de la Declining Amfibians Population Task Force. A fost studiată în principal folosirea diferenţiată a zonelor umede permanente şi temporare de către diferitele specii de amfibieni. S-a studiat modul în care diferitele specii utilizează zonele umede, în funcţie de parametrii biotici şi abiotici ai acestora (ex. acoperirea cu diferite tipuri de vegetaţie, prezenţa pradătorilor etc). Un aspect deosebit de important l-a constituit studiul mortalităţii amfibienilor pe şosele în perioada de reproducere, în funcţie de intensitatea traficului auto. În cazul reptilelor, a fost studiată folosirea habitatelor de către diferitele specii în funcţie de tipurile de vegetaţie. De asemenea, alături de folosirea habitatelor, a fost studiată probabilitatea de detecţie la specia Coronela austriaca.

5 În ceea ce priveşte păsările, am obţinut un grant de la British Ornithological Union privind inventarierea şi ecologia speciei Crex crex - cristelul de câmp - specie deosebit de sensibilă la modul de utilizare a terenului, protejată conform Directivei Păsări Anexa I. Scopul proiectului a fost inventarierea masculilor cântători ai acestei specii pentru a calcula densitatea pe suprafaţă în această parte a ţării, precum şi identificarea habitatelor folosite de către masculii cântători. De asemenea, am obţinut un grant de la Rufford Maurice Laing Fundation, referitor la conservarea păsărilor din habitatele deschise (farmland birds) şi a habitatelor acestora, în sudul Transilvaniei. Proiectul a avut ca scop inventarierea speciilor de păsări de zone deschise şi a habitatelor cu care se asociază acestea, precum şi educaţia ecologică a tinerilor. Am obţinit două granturi de cercetare de la Fundaţia Mihai Eminescu Trust din Marea Britanie: primul pentru studiul avifaunei de iarnă din peisajul satelor săseşti, iar al doilea pentru studiul ecologiei speciei Lanius minor în Valea Târnavei Mari, specie care este de asemenea protejată conform Directivei Păsări Anexa I.

6 O atenţie deosebită acordăm studierii şi conservarii arborilor seculari, aceştia conferind un plus de valoare habitatelor care-i conţin, prin mărirea heterogenităţii structurale a acestora şi prin faptul că aceşti arbori constituie în sine habitat pentru numeroase organisme vegetale şi animale.

 

 

 

7 În condiţiile actuale, în care are loc un proces accelerat de extindere a habitatelor antropice în defavoarea celor naturale, este importantă şi evaluarea biodiversităţii habitatelor antropice, precum şi înţelegerea elementelor structurale ale acestora care atrag şi susţin cea mai mare diversitate de organisme. În acest context, o preocupare majoră a noastră este studierea şi conservarea biodiversităţii aşezărilor rurale şi urbane, un accent deosebit punând pe biodiversitatea satelor tradiţionale.