Custodia siturilor Natura 2000 de la Fizeş

Asociaţia Educaţional-Ecologică EcoTransilvania şi Asociaţia Ecochoice au preluat custodia siturilor Natura 2000 ROSCI0099 Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonțida şi ROSPA0104 Bazinul Fizeşului, împreună cu rezervaţiile naturale de interes naţional Lacul Ştiucilor, Stufărişurile de la Sic, Pădurea Ciuaşului şi Valea Legiilor, pe baza convenţiei de custodie nr. 205 din 29.03.2011.

Conform convenţiei de custodie, Art. 3, custozii au ca principale obligaţii:

  • administreze ariile protejate în acord cu prevederile legale în vigoare, cu planul de management şi cu regulamentul ariei protejate şi controleze modul de aplicare a acestora în baza legitimaţiei de control primite din partea autorităţii responsabile cu care s-a semnat convenţia de custodie;
  • ia toate măsurile necesare în vederea asigurării unei protecţii eficiente a arilor naturale protejate şi a valorilor patrimoniului natural;
  • contribuie la monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes naţional şi comunitar, precum şi la cartarea habitatelor şi distribuţia speciilor.

De asemenea, custozii au atribuţii de avizare a proiectelor, planurilor şi programelor de pe teritoriul siturilor Natura 2000 pe care le administrează.

Ultima versiune a planului de management poate fi descărcată de la pagina http://ecotransilvania.ro/proiecte/pos-mediu-bazinul-fizesului/plan-management-integrat.

Limitele GIS ale ariilor naturale protejate pot fi descărcate de la pagina Date GIS a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sau pot fi consultate online în Atlas Explorer, aplicația Web GIS a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

AnexăMărime fișier
Prezentarea generala a Bazinului Fizeşului (format PDF)3.08 MO
Tarife pentru eliberarea avizelor în siturile Natura 2000 (format PDF)186.65 KB