Despre EcoTransilvania

Despre EcoTransilvania

Asociaţia noastră este preocupată de cercetarea şi conservarea diversităţii biologice şi culturale, de înţelegerea relaţiilor dintre organismele vii şi elementele structurale ale habitatelor şi peisajului, precum şi de sprijinirea comunităţilor locale în înţelegerea, aprecierea şi valorificarea durabilă a resurselor naturii. Suntem interesaţi de studiul impactului antropic asupra biodiversităţii şi, în special, de relaţia dintre modurile de utilizare ale terenurilor şi diversitatea organismelor vegetale şi animale.

Obiective:

  • Educaţia ecologică a oamenilor, în special a tinerilor.
  • Protecţia mediului, conservarea biodiversităţii, dezvoltarea durabilă, managementul arilor naturale şi conservarea patrimoniului cultural.
  • Cercetarea ştiinţifică biologică, ecologică şi etologică.

Consiliul director:

Árpád Szapanyos - preşedinte,

Tiberiu Rudolf Hartel - vicepreşedinte,

Anna Moga - secretar,

Tarta Moga Ana si

Tarta Moga Ioan Viorel Gheorghe - comisia de cenzori.

Date fiscale

Cod fiscal: 16179760

Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial emis de judecătorie : 232/12.02.2004.

Numărul şi data înscrierii în registrul special: 9/26.02.2004.

Ministerul finanţelor publice, direcţia generală a finanţelor publice nr. 6604/2446 din 1.03.2004.