Echipa

Árpád Szapanyos - preşedinte

Arpad SzapanyosRanger, ecolog amator

Ecolog amator, pasionat de tot ceea ce înseamna natură, Árpád este deosebit de priceput în identificarea cuiburilor păsărilor şi în recunoaşterea pontelor acestora. A participat ca asistent cercetător în proiecte de cercetare care au vizat speciile Crex crex (cristel de câmp) şi Lanius minor (sfrâncioc cu frunte neagră), precum şi în inventarierea habitatelor de păşune şi pajişte cu arbori seculari din situl Natura 2000 SCI SighişoaraTârnava Mare.

Tibor Hartel - vicepreşedinte

Tibor HartelHerpetolog, ecologia peisajului, rezilienţa sistemelor biologice

Absolvent al Facultăţii de Biologie-Geologie din cadrul Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Doctor în Biologie, este specializat în ecologia populaţiilor de amfibieni. De asemena, este interesat de ecologia peisajului şi studiul rezilienţei sistemelor biologice.

 

Cosmin Ioan Moga

Cosmin Ioan MogaOrnitolog, ecologia peisajului

Absolvent al Facultăţii de Biologie şi Geologie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai şi al Facultaţii de Agricultură din cadrul Universitaţii de Ştiinţe Agricole din Cluj Napoca. Doctor in Biologie, este specializat în ecologia avifaunei, în înţelegerea relaţiilor dintre speciile de păsări şi elementele componente ale habitatelor şi peisajului. De asemenea, este preocupat de studiul ecologiei peisajului, de influenţa elementelor structurale ale peisajului asupra ornitofaunei.

Luminiţa Holban

Luminita HolbanDirector

Cu o experienţă de peste zece ani în managementul proiectelor şi obţinerea finanţărilor nerambursabile, Luminiţa Holban a condus echipa care a câştigat, alături de Consiliul Local Sighişoara, custodia rezervaţiei Stejarii Seculari de la Breite în anul 2006. De atunci, împreună cu ceilalţi membri ai echipei, Luminiţa a participat la elaborarea planului de management al rezervaţiei, precum şi la finanţarea, implementarea şi promovarea diverselor activităţi de conservare şi implicare a comunităţii în administrarea platoului Breite. Ulterior, Luminiţa a realizat şi depus o cerere de finanţare LIFE+, în numele Ecotransilvania, pentru propunerea de proiect Conservarea cârstelului de câmp (Crex crex) în situl Natura 2000 „Podişul Hârtibaciului”. De asemenea, Luminiţa a coordonat completarea cererii de finanţare pentru proiectul MANAGEMENTUL INTEGRAT, CONSERVATIV ŞI DURABIL AL SITURILOR NATURA 2000 DIN BAZINUL FIZEŞULUI, depus la POS Mediu Axa 4 concomitent cu cererea de preluare în custodie a ariilor protejate ROSCI0099 Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-Valea Legiilor şi ROSPA0104 Valea Fizeşului-Sic-Lacul Ştiucilor.

Oana Roşca-Casian

Oana Rosca-CasianBotanist

Absolventă a Facultăţii de Biologie-Geologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Doctor în Biologie, este specializată în bolile plantelor şi ecologia covorului vegetal.

 

Alin David

Alin DavidOrnitolog, responsabil ştiinţific al siturilor Natura 2000 de la Fizeş

Absolvent al Facultăţii de Biologie şi Geologie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. Doctor in Biologie, este specializat în studiul biologiei şi ecologiei avifaunei, în special a păsărilor acvatice şi a răpitoarelor. Are de asemenea o experienţă deosebită în realizarea documentaţiilor privind desemnarea arilor protejate de interes naţional şi internaţional precum şi cunoştiinţe în ceea ce priveşte legislaţia de mediu.

 

Alexandru Nicolae Stermin

Alexandru Nicolae SterminOrnitolog

Absolvent al Facultăţii de Biologie şi Geologie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. Doctorand in Biologie, este specializat în studiul biologiei şi ecologiei avifaunei, în special a păsărilor acvatice şi a răpitoarelor diurne.

 

Lucian Holban

Lucian HolbanGeochimist, expert dezvoltare rurală

Absolvent al Facultăţii de Geologie a Universităţii Al. I.Cuza din Iaşi, precum şi al unui curs postuniversitar de perfecţionare în proiectarea şi managementul proiectelor europene, Lucian Holban este membru în consiliul ştiinţific al două situri Natura 2000 din Transilvania (ROSCI0227 Sighişoara - Târnava mare şi ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului). De asemenea, Lucian a participat în echipa care a întocmit şi realizat “Strategia de dezvoltare locală” a Grupului de Acţiune Locală Podişul Mediaşului (Axa IV LEADER din PNDR), precum şi la coordonarea unor studii de specialitate în geologie şi studii de impact mediu în România şi Kazahstan.

Codruţa Vrânceanu

Economist

Absolventă a Universităţii Vasile Goldiş din Arad, specializarea Marketing. Are o experianţă deosebită în domeniul monitorizării, implementării şi raportării financiare a proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi în managementul de proiect.

Alexandra Nicoleta Pop

Alexandra Nicoleta PopJurist

Studentă anul 3 a Facultăţii de Drept Simion Barnutiu din cadrul Universitaţii Lucian Blaga din Sibiu, este cunoscătoare a aspectelor privind legislaţia de mediu, fiind de asemenea participantă la numeroase proiecte de cercetare şi conservare a biodiversităţii, cu accent pe evaluarea impactului antropic.

 

Steven Wright

Steven WrightComunicare

Cu o experienţă de peste 20 de ani în comunicare şi jurnalism internaţional, Steven este absolvent al Facultăţii de Limbi Clasice din cadrul Universităţii din Manchester şi al London College of Communication. Pasionat de România şi bun vorbitor al limbii române, Steven a lucrat trei ani în cadrul mass-media la Bucureşti şi, ulterior, a realizat emisiuni despre România la postul de radio BBC din Marea Britanie.

 

Sînziana Pauliuc

Sinziana Pauliuc

Management de proiect

Absolventă a secției de Ingineria și Protecția Mediului din cadrul USAMV, cu experiență în managementul și implementarea proiectelor cu finanțare națională și internațională.

 

 

Bianca Irimie

Bianca Irimie

Management de proiect

Absolventă a Facultății de Biologie și Geologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, cu experiență în managementul și implementarea proiectelor cu finanțate națională și internațională.